Robot hút bụi lau nhà NEABOT Q11 LDS 6.0 – Robot tự đổ rác hút bụi lau nhà cao cấp chính hãng Neabot

12.290.000

Neabot Q11 chính hãng

Quản lý 30 Bản đồ

Laser 6.0

Tự động đổ rác

Bảo hành chính hãng

12290000

Robot hút bụi lau nhà NEABOT Q11 LDS 6.0 – Robot tự đổ rác hút bụi lau nhà cao cấp chính hãng Neabot

Robot hút bụi lau nhà NEABOT Q11 LDS 6.0 – Robot tự đổ rác hút bụi lau nhà cao cấp chính hãng Neabot

Trong kho