Neabot N2 Lite – LDS 4.0, lực hút 2700pa, Pin 5200mah, lưu 30 bản đồ, Phần mềm Tv, nói Tiếng việt, Phiên bản quốc tế

4.890.000

NEABOT N2 LITE

Bản quốc tế

Free ship toàn quốc

4890000

Neabot N2 Lite – LDS 4.0, lực hút 2700pa, Pin 5200mah, lưu 30 bản đồ, Phần mềm Tv, nói Tiếng việt, Phiên bản quốc tế

Neabot N2 Lite - LDS 4.0, lực hút 2700pa, Pin 5200mah, lưu 30 bản đồ, Phần mềm Tv, nói Tiếng việt, Phiên bản quốc tế

Trong kho